Eğitmen Eğitimi - Tedribü'l- Muallimin

EĞİTMEN EĞİTİMİ “TEDRİBÜ’L- MUALLİMİN”

Projenin Amacı: İmam Hatip Liselerinde Arapça derslerine giren öğretmenlerin yenilenen müfredat doğrultusunda daha verimli ders işleyebilmelerini sağlamak; pratik Arapça dil becerilerini arttırmak; farklı okullarda görev yapan öğretmenlerin tecrübe paylaşımları için ortam oluşturmak.

Projenin İçeriği: Yabancılara Arapça öğretme konusunda uzman Türkçe konuşmayan Arap hocalardan sadece “Pratik Arapça” üzerine eğitimler düzenlenmektedir. Öğretmenlere yönelik ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenen bu eğitimler yıl içerisinde hafta için 3 saat olmak üzere yılda 30 haftada 90 saat, yaz döneminde ise 78 saatlik takviye programla bir yılda 168 saatlik bir programdır. Programlarda öğretmenlerin Arapça konuşması için ortam sağlanmakta ve konuşma becerileri üzerine vurgu yapılmaktadır.

Projenin Geldiği Aşama: Bu proje 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında İstanbul’da üç merkezde gerçekleştirilmiştir. Cuma günleri 18.00-20.30 arası Fatih’te Akademistanbul merkezinde Mısırlı Mahmut Süleyman, Salı günleri 18.00-20.30 arası Kadıköy İHL’de Ürdünlü Dr. İbrahim Halelşah, Perşembe günleri aynı saatlerde Maltepe İHL’de Filistinli Nadia Abdurrabbih tarafından verilmiş olup öğretmenlerden oldukça olumlu dönütler alınmıştır. Yıl içindeki eğitimlere İstanbul’daki İmam Hatip Liselerinde görev yapan 100’ü aşkın öğretmen katılmıştır. 2010 Temmuz-Ağustos aylarında da 48 saatlik Pratik Arapça Eğitimi ile 30 saatlik Arapça Öğretme Yöntemleri üzerine seminerler düzenlenmiş, 42 öğretmenin sertifika aldığı eğitimlere Anadolu’dan 7 farklı vilayetten de öğretmenler katılmışlardır. 30 saatlik eğitim Suudi Arabistan’daki “el-Arabiyyetu lil Cemi” isimli uluslar arası kuruluşun eğiticileri tarafından verilmiştir. Programa Anadolu’dan gelen öğretmenlere İlim Yayma Cemiyeti İstanbul Şubesi aracılığı ile konaklama konusunda destek olunmuştur. 2010-2011 Eğitim Öğretim döneminde proje Fatih’teki dernek merkezi ile Maltepe Orhangazi AİHL’de devam etmiştir. Yaz dönemindeki eğitimleri ise “Menahicu’l-Alemiyye” adlı kurum tarafından düzenlenmiştir. 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul il MEM ile yapılan protokol kapsamında eğitimler hizmet içi eğitim kapsamına alınmış, seminerlere p oranında devam edenlere Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Arapça Hizmet içi Eğitim Belgesi verilmiştir. 90 öğretmen hizmet içi eğitim belgesi almaya hak kazanmıştır. Eğitimler 2012-2013 eğitim öğretim yılında dördüncü senesini de tamamlamış, dersler Şubat-Mayıs ayları arasında 60 ders saati şeklinde Fatih’teki dernek merkezinde gerçekleştirilmiştir. 4. Dönem seminerlerine de 90 öğretmen katılmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 5. Arapça Hizmet içi eğitim seminerleri de 60 saat olarak planlanmış 14 Şubat – 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.