Uluslararası Arapça Yarışmaları

Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ayrıca İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerim’in dili olması hasebiyle Arapça, Araplar dışındaki diğer milletler için de önemli ve öğrenilmesi gerekli bir dil olarak kabul edilmiştir.

Yedinci yüzyıldan başlayarak İslamiyet’in hızlı bir yayılış göstermesiyle Arap yarımadasında kullanılan bir dil olan Arapça, dünyanın dört bir yanına yayılarak dünya üzerinde en çok konuşulan diller arasına girmiştir. Ayrıca dünyadaki milyarlarca Müslüman’ın kutsal dinlerinin ve okudukları duaların dili de Arapçadır. Bu yönüyle Arapça bir kat daha önemli bir dil haline gelmektedir. Zira günümüzde Arapça dünya üzerinde 25 Arap ülkesinde, yaklaşık 425 milyona yakın bir nüfus tarafından konuşulmaktadır. Bu denli yaygın olmasının yanı sıra Arapça, birçok Avrupa dilini de etkilemiştir. Bu dilin dünyadaki önemi ve rolünün büyüklüğü sebebiyle, Birleşmiş Milletler 18 Aralık 1973 tarihinde Arapçayı altıncı resmi dil olarak kabul etmiştir.

Bununla birlikte Arapça günümüzde önemini ve dünya dilleri arasındaki etkinliğini gittikçe artıran bir dildir. Bugün Arapça bilenler için; tercüme sektörü, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren şirketler ve bankalardaki mevcut pozisyonlar ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarda var olan iş imkânları göz önüne alındığında Arapça dilini bilmenin sağlamış olduğu kariyer ve eğitim fırsatlarının oldukça fazla olduğu görülecektir.

Arapça dilinin bu denli önemli olduğunu; başta ABD, Rusya ve Çin gibi devletlerin, Arapça dilini kritik öneme sahip bir dil olarak görmesinden, Amerika ve Avrupa genelindeki kolejlerde ve üniversitelerde bu alana tahsis edilen mevcut bursların çokluğundan da anlamak mümkündür.

Türkiye’de Arapça Öğretimi, son yüz yılda -maalesef- ihmale maruz kalmıştır. Bu dil, uzun bir müddet boyunca ne yazık ki, son derece zor bir şekilde öğretilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla Arapça öğretimi ile ilgili olarak Türkiye’de büyük boşluklar oluşmuştur.

Bu nedenle, günümüzde;

Arapçayı, -entellektüel bir Arap’la diyalog kurabilecek düzeyde- konuşabilen,

Hiçbir sözlük ve ansiklopediye başvurmadan, her türlü Arapça yayını okuyup anlayabilen,

Her istediğini yazılı ve sözlü olarak -akıcı şekilde ve edebî bir düzeyde- ifade edebilen kitlelerin yetiştirilmesine büyük oranda ihtiyaç vardır.

Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği olarak, yukarıda değindiğimiz gerekçelerden hareketle Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Türkiye’de Arapça öğretimini geliştirmek, modern metotlarla Arapçayı sevdirerek öğretmek ve Arapçanın önemini kavratmak maksadıyla bir dizi projeyle yola çıktık. “Arapça Öğretimini Geliştirme Projeleri” olarak isimlendirdiğimiz bu projelerimizde, dünyanın sayılı ve en önemli dillerinden birisi olan Arapçanın, ‘öğrenilebilir bir dil’ olduğu gerçeğine vurgu yaptık. Bu bağlamda, bünyesinde 60 yıldır Arapça öğretiminin yapıldığı İmam Hatip Liseleri arasında, ilkini 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz “Arapça Yarışmaları”nın, 2013-2014 eğitim- öğretim yılında beşincisini gerçekleştirecek olmanın heyecanını ve haklı gururunu yasıyoruz.

Projelerimizde bizlere destek olan, “Bir Lisan, Bir İnsan” ilkesinden hareketle Arapçanın öğretilmesinde elini taşın altına koyan bütün hocalarımızı şükranla anıyor, 5. Arapça Yarışmaları’nın hayırlara vesile olmasını Yüce Mevlâ’mızdan niyaz ediyoruz…

 Yarışma Tertip Heyeti